Institut za historiju

Konkurs za izbor u zvanje - Institut za historiju

Institut za historiju

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“) i Odluke Vijeća Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu broj: 01/97/19 od 18. 02. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-10-37/19 od 27. 03. 2019. godine

INSTITUT ZA HISTORIJU
raspisuje
KONKURS
za izbor u zvanje