Institut za historiju

Konkurs za izbor u zvanja - Institut za historiju

Institut za historiju

Na osnovu Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 0301-35/18 od 11. 01. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-52/18 od 31.01.2018. godine

INSTITUT ZA HISTORIJU
raspisuje
KONKURS
za izbor u zvanja