Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje - Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Univerzitet u Sarajevu

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-24-38/19 od 17.07.2019. godine, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu poništava 

K  O  N  K  U  R  S

za izbor u naučno-nastavno zvanje docent za oblast Cestovni saobraćaj,  jedan izvršilac sa punim radnim vremenom koji je objavljen 11.05.2019. godine u Dnevnom listu “AVAZ” i na stranici Fakulteta i objavljuje novi 

K  O  N  K  U  R  S

za izbor u naučno-nastavno zvanje docent za oblast Cestovni saobraćaj sa punim radnim vremenom   1 izvršilac