Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Konkurs za izbor u nastavničko zvanje - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
S A R A J E V O

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 162. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj:   02-1-595-1/18 od 18.07.2018.godine i saglasnosti Senata Univerziteta Sarajevo, broj: 01-986-13/18 od 26.09.2018. godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor u nastavničko zvanje