Fakultet političkih nauka u Sarajevu

KONKURS za izbor u nastavničko zvanje - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
S A R A J E V O

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 162. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj: 02-1-109-1/18 od 08.02.2018.godine i saglasnosti Senata Univerziteta Sarajevo, broj:01-183/18 od 28.02.2018. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor u nastavničko zvanje