Fakultet zdravstvenih studija

Konkurs za izbor nastavnika u zvanju vanredni profesor - Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, raspisuje se

KONKURS

za izbor nastavnika u zvanju vanredni profesor