Fakultet zdravstvenih studija

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu raspisuje se: 

KONKURS
za izbor nastavnika i saradnika
na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu