Fakultet zdravstvenih studija

Konkurs za izbor nastavnika - Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Na osnovu Odluke Vijeća  Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 

objavljuje

KONKURS
za izbor nastavnika