Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluka Vijeća Fakulteta br.: 02-16-281-3/20, 02-16-280-3/20 i 02-16-250-3/20 od 14.04.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-9-56/20 od 29.04.2020. godine, raspisuje se 

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

  1. Oblasti Zdravstvena zaštita životinja i Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji - 1 izvršilac - nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme;
  2. Oblast Preventivne mjere u animalnoj proizvodnji - 1 izvršilac - nastavnik u zvanju redovni profesor, puno radno vrijeme;
  3. Oblast Kliničke nauke veterinarske medicine - 1 izvršilac - nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme;