Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Javni konkurs za izbor u naučno zvanje - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

INGEB

UNIVERZITET U SARAJEVU - INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU
SARAJEVO

Na osnovu člana 29. stav (2) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti («Službene novine Kantona
Sarajevo» br. 26/16), Prijedloga Vijeća Instituta broj: 26-3a/19 od 28.01.2019. godine i Odluke
Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8-77/19 od 27.02.2019. godine , direktor Instituta objavljuje:

JAVNI KONKURS
za izbor u naučno zvanje