Ekonomski fakultet

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA (RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE) EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Ekonomski fakultet

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 92. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 91. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i organizaciji rada Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 02-3124/18 od 07. 06. 2018. godine, Vijeće  Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS 
ZA IZBOR DEKANA (RUKOVODIOCA ORGANIZACIONE JEDINICE)
EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU