Mašinski fakultet

JAVNI KONKURS za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Mašinski fakultet

Na osnovu člana 103. Stav (4) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevobroj: 33/17) i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-43/19, od 27.05.2019. godine Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, raspisuje,

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA
MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU