Istraživanje i saradnja

Sporazumi o saradnji - Bilateralni

Univerzitet u Sarajevu njeguje saradnju sa mnogim visokoobrazovnim institucijama širom svijeta kroz različite programe, projekte, asocijacije, kao i kroz bilateralnu saradnju.