Studij

Integrirani studij I i II ciklusa studija

Integrirani studij I i II ciklusa studija izvodi se na fakultetima grupacije medicinskih nauka (Medicinskom, Stomatološkom, Veterinarskom i Farmaceutskom fakultetu) i grupacije humanističkih nauka (Katoločki bogoslovni fakultet).

Integrirani studij prvog i drugog ciklusa studija koji se vrednuje od 300 do 360 ECTS (pet ili šest sudijskih godina, što vodi do akdemske titule magistar (magistar farmacije, magistar teologije) ili doktor (doktor medicine, doktor veterinarske medicine, doktor dentalne medicine)