Studij

Info o studiju

Univerzitet u Sarajevu nudi preko 500 studijskih programa iz različitih grupacija.

Grupacija društvenih nauka: pravo, ekonomija, menadžment, poslovna ekonomija, kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije, politologija, socijalni rad, žurnalistika.

Grupacija medicinskih nauka: farmacija, medicina, stomatologija, veterina laboratorijske tehnologije, radiološke tehnologije, okolinsko zdravlje i humana ekologija, zdravstvena njega i terapija.

Grupacija humanističkih nauka: sport i tjelesni odgoj, strani jezici (engleski, njemački, francuski, talijanski, španski, ruski, arapski, perzijski, turski), bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost, filozofija, sociologija, historija, historija umjetnosti, pedagogija, psihologija, bibliotekarstvo, predškolski odgoj, razredna nastava, kultura življenja i tehničkog odgoja.

Grupacija tehničkih nauka: arhitektura, automatika i elektronika, elektroenergetika, računarstvo i informatika, telekomunikacije, saobraćaj, komunikacije, građevinarstvo, geodezija, mašinski i proizvodni inženjering, proizvodne tehnologije, automatizacija i robotika, mehatronika u mašinstvu.

Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka: biljna proizvodnja, zootehnika, ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, prehrambena tehnologija, fizika, hemija, geografija, matematika, šumarstvo i hortikultura.

Grupacija umjetnosti: slikarstvo, kiparstvo, grafika, grafički dizajn, produkt dizajn, gluma, dramaturgija, režija, kompozicija, dirigovanje, solo pjevanje, klavir, udaraljke, harfa, gudački instrumenti, duvački instrumenti, muzikologija i etnomuzikologija, te muzičke teorije.