Projekat

BESTSDI - Western Balkans Academic Education Evolution and Professional's Sustainable training for Spatial Data infrastructures

best
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
51.149,00 €
Opis projekta

Razvoj, testiranje i provedba novih kurikuluma za visoko obrazovanje u okviru Infrastrukture prostornih podataka (IPP)

Neophodna znanja o uspostavi i provedbi IPP neophodno za provođenje EU direktiva na nacionalnom nivou

Mogućnost regionalnih naoučno/istraživačkih projekata utemeljeni na EU propisima

Uvođenje koncepata:

– Infrastrukture Prostornih Podataka (IPP)

– e-vlade

– Pametni gradovi

– Pametni okoliš

– Jedinstveno digitalno tržište

Poboljšati kurikulume adresirane na dvije studijske grupe:

– Specijalizacija za upravljanje geoprostornim podacima

– Koji koriste IPP koncept

Nositelji projekta
Građevinski fakultet
Poljoprivredno - prehrambeni fakultet
Donatori
Erasmus+ (Capacity building)