Propis

Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. sjednici održanoj 01. 12. 2010. godine donio, a Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu na 38. sjednici održanoj 29. 12. 2010. godine odobrio Pravila studiranja za prvi cikus studija na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 0101-38-274/11.
 
Pravilima studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu bliže se uređuju organizacija i izvođenje prvog ciklusa studija koji vodi do zvanja završenog dodiplomskog studija (the degree of Bachelor) ili ekvivalenta, kao i druga pitanja koja se odnose na organizaciju studija, trajanje studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uvjete i postupak provođenja završnog rada, isprave o studijima i druga relevantna pitanja od značaja za dodiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu.