Uključivanje Univerziteta u Sarajevu u projekat EU4Tech

Evropska komisija

Predstavnici Univerziteta u Sarajevu sastali su se u srijedu 8. novembra 2017. godine sa predstavnicima konzorcija projekta pod nazivom EU4Tech „Izgradnja kapaciteta za transfer tehnologija u zemljama Zapadnog Balkana“ („Capacity Building for Technology Transfer for the Western Balkans“). Povod sastanka održanog u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu bilo je uključivanje organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu u aktivnosti ovog značajnog projekta koji finansira Evropska komisija odnosno Direktorat EK za proširenje uz tehničku pomoć Združenog istraživačkog centra. 

Projektne aktivnosti ovom je prilikom prezentirala dr. sc. Lisa Cowey, glavna projektna ekspertica za transfer tehnologija, dok su Univerzitet u Sarajevu na sastanku predstavljali prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, te prodekani za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju i saradnici Ekonomskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i Veterinarskog fakulteta. 

Tim koji predstavljaju Ernst & Young Advisory Services (BE), Inno TSD (FR), T3I Ltd (UK) i Mito Technology (IT) zadužen je za implementaciju ovog trogodišnjeg projekta koji je počeo u aprilu 2017. godine. Cilj projekta je pružanje podrške aktivnostima transfera tehnologija i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana kroz usvajanje sveobuhvatne strategije izgradnje kapaciteta koja će uključiti djelovanje svih aktera u procesu transfera tehnologija i inovacija od akademskih institucija preko investitora do naučnih parkova i spin-out kompanija. 

Na sastanku je izražena spremnost Univerziteta u Sarajevu da se uključi u realizaciju EU4Tech projekta, te su postignuti dogovori o narednim koracima i obavezama koje će Univerzitet u Sarajevu preuzeti.
 

Projekat EU4Tech
Projekat EU4Tech
Projekat EU4Tech