TRAIN plus: Održan trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika

TRAIN+

Trening trenera u okviru projekta stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika „TRAIN+“ održan je 17. i 18. juna 2019. godine u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije (CIS) Univerziteta u Sarajevu.

Od septembra 2013. godine Univerzitet u Sarajevu realizira program obuke TRAIN koji je namijenjen stručnom usavršavanju akademskog osoblja. Ovaj program u potpunosti odgovara didaktičkim potrebama savremenog nastavnika, potrebi za standardizacijom kvalifikacijskog okvira nastavnog poziva u visokom obrazovanju, te potrebi da stručno usavršavanje bude trajno prisutno kao obaveza i mogućnost svakom akademskom djelatniku, da u svom poslu uvijek teži boljem.

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine podržala je prijedlog Univerziteta u Sarajevu da se program TRAIN, koji Univerzitet u Sarajevu implementira već šest godina, ponudi ostalim javnim univerzitetima u BiH kao primjer modela stručnog usavršavanja akademskog osoblja na nivou BiH. Univerzitet u Sarajevu je u navedenom procesu preuzeo koordinirajuću ulogu.

U okviru projekta na nivou BiH, koji finansijski podržava Fondacija kralja Baudouina iz Belgije, organiziran je dvodnevni trening trenera koji su vodili predavači programa TRAIN Univerziteta u Sarajevu. Cilj treninga bio je da, pored ostalih projektnih aktivnosti, doprinese zaživljavanju programa TRAIN u sistemski osmišljenom konceptu trajnog stručnog usavršavanja akademskog osoblja na univerzitetima BiH, uz uvažavanje ekspertnih potencijala svakog pojedinačnog univerziteta.

Izrazivši zadovoljstvo zbog saradnje javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini na ovako značajnom projektu, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je uručio certifikate učesnicima treninga.
 

RAIN plus: Održan trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika
RAIN plus: Održan trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika
RAIN plus: Održan trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika
RAIN plus: Održan trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika
RAIN plus: Održan trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika
RAIN plus: Održan trening trenera u okviru stručnog usavršavanja univerzitetskih nastavnika i saradnika