Saradnja Federalne uprave policije, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Udruženja „Nova sigurnosna inicijativa iz Sarajeva“ na projektu DeFRET

Saradnja Federalne uprave policije, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Udruženja „Nova sigurnosna inicijativa iz Sarajeva“ na projektu DeFRET

Zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman je 19. 7. 2019. godine održao sastanak sa dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevskog univerziteta prof. dr. Nedžadom Korajlićem kao i predstavnikom Udruženja „Nova sigurnosna inicijativa iz Sarajeva“ o implementaciji projekta „Definisanje faktora i procesa koji vode radikalizaciji, ekstremizmu i terorizmu u Bosni i Hercegovini – DeFRET“, koji provode spomenuti partneri.
 
Opći cilj projekta je angažiranje i osnaživanje istraživačkih kapaciteta akademske zajednice i civilnog društva u pogledu borbe protiv radikalizacije, a koji vodi nasilnom ekstremizmu, dok  je specifični cilj ovog projekta istraživanje utjecaja povratnika sa stranih ratišta na lokalnu zajednicu i mlade.
 
S obzirom na to da je jedna od osnovnih nadležnosti Federalne uprave policije borba protiv terorizma, ekstremizma i nasilnog radikalizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, samim tim je i jedan od ključnih faktora u procesu deradikalizacije bh. državljana koji su se vratili sa stranog ratišta. Na sastanku je dogovorena saradnja i zajedničko djelovanje u okviru gore navedenog projekta.

Kada je u pitanju navedena problematika, Federalna uprava policije kontinuirano djeluje i provodi aktivnosti iz svoje nadležnosti, u saradnji sa drugim agencijama za provedbu zakona, na implementaciji „Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma (2015–2020)“, tako da će dogovorene aktivnosti ići u smjeru realizacije ranije zadatih ciljeva.
 
Pored navedenog, na sastanku su dogovorene aktivnosti u pogledu obuka iz oblasti cyber kriminala i drugih specijalističkih obuka koje će Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevskog univerziteta pružiti u narednom periodu Federalnoj upravi policije.
 
Izvor: FEDERALNA UPRAVA POLICIJE