Prof. dr. Desirée Pangerc posjetila Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Prof. dr. Desirée Pangerc posjetila Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Nedžad Korajlić i prof. dr. Jasmin Ahić, prodekan za nauku, primili su u posjetu u utorak 9. jula 2019. godine prof. dr. Desirée Pangerc sa Univerziteta Campus Ciels u Italiji.
Na radnom sastanku razgovarano je o mogućnostima provođenja zajedničkih aktivnosti, posebno o saradnji na naučnim projektima.
Dekan prof. dr. Nedžad Korajlić i prodekan prof. dr. Jasmin Ahić upoznali su prof. dr. Desirée Pangerc sa aktivnostima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te sa svim segmentima nastavnog procesa na sva tri ciklusa studija koji se odvija na Fakultetu, te naročito sa segmentom cjeloživotnog učenja, kao i održanim međunarodnim ljetnim školama.
Prof. dr. Desirée Pangerc je istakla zadovoljstvo posjetom, a nakon što ju je dekan Korajlić upoznao sa prostornim resursima za odvijanje nastavnog procesa i vježbi studenata na Fakultetu, zaključeno je da, pored vrhunske kadrovske osposobljenosti, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije svakako raspolaže i prostornim kapacitetima i adekvatnom opremom za realizaciju planiranih aktivnosti.