Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Jasmina Ramića

Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
Odsjek za biologiju
Vijeće III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju

Univerzitet u Sarajevu
Prirodno-matematički fakultet

 

OBAVIJEST


U srijedu 06. 12. 2017. godine sa početkom u 15.00 sati u sali 917 (IX sprat) na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Jasmin Ramić, viši stručni saradnik Univerzitet u Sarajevu-Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju i student III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom: 


„Rana i neinvazivna karakterizacija tumora prostate analizom RNK iz uzoraka urina“

pred komisijom u sastavu:   

dr. Kasim Bajrović,
doktor bioloških nauka,
redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Genetika i biotehnologija“, predsjednik,

dr. Lejla Pojskić,
doktor bioloških nauka,
vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
uže naučne oblasti: „Humana molekularna genetika„ i „Biotehnologija“, mentorica,

dr. Benjamin Kulovac,
doktor medicinskih nauka,
vanredni profesor Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
uža naučna oblast: „Urologija“, član,

dr. Izet Eminović,
doktor bioloških nauka,
redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
uže naučne oblasti: „Biomedicina“ i “Genetika“, rezervni član.