Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Ahmeta Malokua, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE
14. 11. 2017. godine u 15:00 sati (Amfiteatar 4)

KANDIDAT: Ahmet Maloku, MA

TEMA: "Društvena dezorganizacija i obilježja kriminaliteta na području regije Gnjilane (Kosovo) u periodu 2010-2014." 

KOMISIJA:

  1. Dr. Elmedin Muratbegović, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, predsjednik;
  2. Dr. Alisabri Šabani, doktor socioloških nauka, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Sociologija”, mentor;
  3. Dr. Muhamed Budimlić, doktor kriminalističkih nauka, vanredni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti „Kriminologija”, član.

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Amfiteatar 4