Predavanje „Organizacija islamskih poslova i islamsko obrazovanje u Singapuru“ na Fakultetu islamskih nauka

Predavanje „Organizacija islamskih poslova i islamsko obrazovanje u Singapuru“ na Fakultetu islamskih nauka

U ponedjeljak 16. septembra 2019. godine gost Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu bila je dr. Suzaina Kadir, saradnica dekana i predavačica u Školi za javnu politiku Lee Kuan Yew Nacionalnog univerziteta u Singapuru. 
Akademsko osoblje i studenti Fakulteta imali su priliku slušati predavanje o temi Organizacija islamskih poslova i islamsko obrazovanje u Singapuru.
Profesorica Kadir stručnjakinja je u oblasti muslimanske politike u Južnoj i Jugoistočnoj Aziji, kao i za pitanja političkog islama i multietničnosti u Singapuru, što čini dio njenog rada i interesa za pitanja etničke pripadnosti, religije i politike. Poseban doprinos dala je u upravi visokog obrazovanja Škole Lee Kuan Yew pri svome bavljenju obrazovnim istraživanjem i politikom.
 

Dr. Suzaina Kadir u posjeti Fakultetu islamskih nauka
Dr. Suzaina Kadir u posjeti Fakultetu islamskih nauka
Predavanje „Organizacija islamskih poslova i islamsko obrazovanje u Singapuru“ na Fakultetu islamskih nauka