Predavanje i izložba o temi „Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća”

Predavanje i izložba o temi „Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća”

Na Orijentalnom institutu Univerziteta u Sarajevu je u srijedu 17. aprila 2019. godine upriličeno predavanje i prateća izložba dokumenata o temi „Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća”. Ova aktivnost sastavni je dio istoimenog projekta koji je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. 
Predavanje je održao dr. Emir O. Filipović, docent na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta, a izložbu je priredila mr. Aida Smailbegović, viša stručna saradnica Orijentalnog instituta. Prisutni su imali priliku upoznati se sa najnovijim rezultatima istraživanja dinamičnih i sadržajnih odnosa između Bosanskog Kraljevstva i Osmanskog Carstva zasnovanih na proučavanju arhivske i dokumentarne građe većeg broja evropskih arhiva, biblioteka, muzeja i galerija. 
 

Predavanje i izložba o temi „Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća”
Predavanje i izložba o temi „Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća”
Predavanje i izložba o temi „Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća”
Predavanje i izložba o temi „Bosansko-osmanski odnosi krajem 14. i početkom 15. stoljeća”