Održano predavanje dr. Aide Šarić „Predstavljanje Odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama”

Predavanje dr. Aide Šarić „Predstavljanje Odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama”

U petak 19. aprila 2019. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održano je predavanje gostujućeg predavača dr. med. vet. Aide Šarić o temi regulative i dobre prakse postupanja s eksperimentalnim životinjama u skladu s EU Direktivom 2010/63.

Dr. Šarić je ekspertica s višegodišnjim iskustvom u evaluaciji projekata koji uključuju eksperimente na životinjama, kao i edukaciji istraživača i saradnika za rad s eksperimentalnim životinjama na Odjelu za biomedicinska istraživanja Medicinskog univerziteta u Gracu, Austrija. S obzirom na to da ova zakonska regulativa u BiH još nije usaglašena sa zahtjevima Evropske unije, veoma je bitno da se na ovaj način podiže svijest o značaju ove teme i potrebe za daljnjim aktivnostima u BiH. 

U ime Univerziteta u Sarajevu prisutne je pozdravila prorektorica za međunarodnu saradnju prof. dr. Aleksandra Nikolić, a u ime Farmaceutskog fakulteta prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr. Tamer Bego. Izuzetno nam je zadovoljstvo naglasiti da je, pored akademskog osoblja organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, predavanju prisustvovala i državna veterinarska inspektorica za nadzor dobrobiti životinja Inga Dujmović, dr. med. vet. Ovakvi susreti zasigurno su pravi primjer saradnje naučne zajednice i nadležnih vladinih tijela, koja u konačnici pokreće razvoj društva. Univerzitet u Sarajevu je na ovaj način još jednom pokazao svoju predanost ostvarenju te značajne društvene uloge.  
Posjeta dr. Šarić inicirana je pozivom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na prijedlog prof. dr. Jasmine Đeđibegović, a realizirana kroz zajednički projekat „Dijaspora za razvoj“ (D4D) Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP-om BiH i IOM-om BiH. Univerzitet u Sarajevu zahvaljuje svim institucijama i pojedincima koji su svojim prisustvom i učešćem u diskusiji ili na drugi način podržali ovu aktivnost.
 

Predavanje dr. Aide Šarić „Predstavljanje Odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama”
Predavanje dr. Aide Šarić „Predstavljanje Odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama”
Predavanje dr. Aide Šarić „Predstavljanje Odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama”
Predavanje dr. Aide Šarić „Predstavljanje Odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama”
Predavanje dr. Aide Šarić „Predstavljanje Odjela za biomedicinska istraživanja Medicinskog univerziteta u Gracu i aplikativne metode u radu sa eksperimentalnim životinjama”