Održan dvodnevni sastanak predstavnika konzorcija Erasmus+ projekta Re@WBC

Re@WBC

Sastanak predstavnika konzorcija Erasmus+ projekta „Unapređenje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju u cilju doprinosa razvoja regiona Zapadnog Balkana“ (Re@WBC) održan je 6. i 7. novembra 2017. godine na Univerzitetu u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu je tokom dva dana bio domaćin 2. sastanka Upravnog odbora i 2. sastanka Odbora za osiguranje kvaliteta projekta Re@WBC, a riječi dobrodošlice predstavnicima konzorcija u ime rektora prof. dr. Rifata Škrijelja uputio je prorektor prof. dr. Izet Rađo, istakavši da je kroz projekat Re@WBC unaprijeđena saradnja u oblasti istraživačkih potencijala među institucijama koje su i od ranije imale uspostavljenu saradnju.
„Značaj ovog projekta je višestruk. Razvoj Strategije ljudskih resursa i istraživanja i apliciranje za dobivanje loga Izvrsnost u istraživanju, uvođenje principa Povelje i Kodeksa na naše univerzitete, te podizanje svijesti o značaju provođenja kampanje antiplagijarizma bile bi samo neke od značajnih inicijativa koje smo pokrenuli. Vođeni zajedničkim ciljem stvaranja boljih uvjeta za naučnoistraživačke aktivnosti i platforme za razvoj mladih istraživača u regionu, siguran sam da ćemo do kraja projekta postići još dosta toga čime se možemo pohvaliti“, naglasio je prorektor Rađo.

Prof. dr. Vesna Lopičić, prorektorica Univerziteta u Nišu, izrazila je zadovoljstvo zbog realiziranih aktivnosti, te istakla da je organizirani događaj izvrsna prilika za raspravu o mogućnostima poboljšanja saradnje. Također, podsjetila je da Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Nišu imaju dugogodišnju uspješnu saradnju koja je, između ostalog, realizirana kroz zajedničko učešće na Erasmus+ projektima te nekadašnjim Tempus projektima.

Prvog dana sastanaka predstavnici konzorcija su prezentirali realizirane aktivnosti u okviru programskih paketa, dok su drugog dana predstavljeni rezultati projekta na institucijama učesnicama u projektu. Sastanci su završeni izlaganjima o osiguranju kvaliteta u okviru projektnih aktivnosti kao i o finansijskom menadžmentu te dogovorima o budućim aktivnostima uz ukazane probleme u realizaciji projektnih aktivnosti.

Ciljevi projekta Re@WBC su:

  • unapređenje ljudskih istraživačkih potencijala i razvoj ljudskih resursa;
  • poboljšanje uvjeta za razvoj istraživanja i profesionalnih karijera;
  • razvoj resursa za podršku mladim i talentiranim istraživačima;
  • „Brain-gain“ kroz aktivno učešće u istraživačkim aktivnostima;
  • harmonizacija istraživačkog prostora;
  • regionalna saradnja kroz učešće u kreiranju WBC regionalne strategije za nauku;
  • ohrabrivanje mobilnosti.

Projekat Re@WBC traje do novembra 2018. godine, a koordinator projekta (Grant Holder) je Univerzitet u Nišu. Partneri u projektu su: Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Centar za promociju nauke (Beograd), Univerzitet u Tirani, Univerzitet u Vlori, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet Crne Gore, Politehnički univerzitet u Torinu, Univerzitet u Liježu, Univerzitet u Koventriju.
 

Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC
Re@WBC