Obavještenje o prezentaciji Radne verzije doktorske disertacije Vande Zovko Omeragić

Fakultet zdravstvenih studija

OBAVJEŠTENJE

Vanda Zovko Omeragić, mr. fizikalne terapije, student III ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, održat će prezentaciju Radne verzije doktorske disertacije, pod naslovom:

„Procjena efekata kineziterapije FADI indeksom nakon prijeloma skočnog zgloba“

dana 23. 10. 2018. godine (utorak), u 11,30 sati, na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, u prostoru Dekanata (sala za sastanke).