Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Dalide Karić Hadžiahmetović

Akademija likovnih umjetnosti

OBAVJEŠTENJE

Mr. Dalida Karić Hadžiahmetović, braniti će doktorsku disertaciju pod naslovom:

"TIPOGRAFSKI PLAKAT; Tipografija kao nosilac poruke agitacijskih plakata" dana 16. 11. 2018. godine sa početkom u 14 sati na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3. 

Pristup odbrani je slobodan.

Disertacija se može pogledati u Biblioteci Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.

D e k a n  
Prof. mr. Marina Finci