Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Maje Blaževske Evrosimoske, MA

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
VIJEĆE FAKULTETA
DOKTORSKI STUDIJ – TREĆI CIKLUS STUDIJA
ISTRAŽIVAČKO POLJE KOMUNIKOLOGIJA

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MAJE BLAŽEVSKE EVROSIMOSKE, MA pod naslovom: „POLITIČKA KONTROLA MEDIJA NA BALKANU“ održat će se u srijedu, 24. 04. 2019. godine u 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije