Na uvid javnosti - Izvještaj Komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacija Mr. Sabine Veladžić

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                  
FILOZOFSKI FAKULTET                                                        
            

O B A V J E Š T E N J E


Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, 
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje: 

Mr. Sabina Veladžić

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Bosna i Hercegovina i njeni nacionalno-kulturni fenomeni u javnim, kulturnim i naučnim raspravama i publicistici (1967-1974)
            
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Husnija Kamberović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

Članovi:     
1. Dr. Edin Radušić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 
2. Dr. Amir Duranović, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 


MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 24. 2. do  26. 3. 2018. godine.