Monitoring posjeta koordinatora projekta STINT

Monitoring posjeta koordinatora projekta STINT

U okviru implementacije Erasmus+ projekta „Osnaživanje internacionalizacije u bh. visokom obrazovanju“ (STINT) u srijedu 8. 11. 2017. godine upriličena je posjeta koordinatora projekta Univerzitetu u Sarajevu u sklopu monitoring posjete svim bh. partnerima u projektu u cilju evaluacije dosadašnjih aktivnosti i planiranja budućih. Sastanku su prisustvovali gospodin Geert de Lepeleer, koordinator projekta, gospođa Catherine Veriet sa Univerziteta u Leuvenu (Belgija) i gospodin Nenad Marković sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U ime Univerziteta u Sarajevu sastanku su prisustvovali prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, dr. Jasna Bošnjović, rukovoditeljica Službe za međunarodnu saradnju, i gospodin Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju. Na sastanku su predstavljene aktivnosti u protekle dvije godine implementacije projekta, među kojima su aktivnosti na izradi strategije internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu, što predstavlja jedan od prioriteta projekta, izrada pravilnika o mobilnosti kao smjernica za uspostavljanje internacionalizacije, pilot-aktivnosti i diseminacija projekta. 
Univerzitet u Sarajevu je partner u ovom Erasmus+ projektu zajedno sa ostalih sedam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini te predstavnicima bh. vlasti i agencija iz oblasti visokog obrazovanja. Pored bh. partnera, u projektu učestvuju i Politehnički univerzitet u Portu (Portugal) i Novi univerzitet Buckinghamshire (Velika Britanija), dok je koordinator ovog projekta Univerzitet u Leuvenu iz Belgije. Cilj projekta je usmjeren na jačanje i unapređenje procesa internacionalizacije univerzitetā i priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini, te je ova prezentacija ujedno bila i promocija aktivnosti u okviru spomenutog projekta, naročito u izradi strategije internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu. Više informacija o implementaciji projekta može se naći na http://stint-project.net/
 

Monitoring posjeta koordinatora projekta STINT
Monitoring posjeta koordinatora projekta STINT