Međunarodna nagrada Katara za dijalog civilizacija 2017/2018. godine

Međunarodna nagrada Katara za dijalog civilizacija

Fakultet šerijata i islamskih studija na Katarskom univerzitetu i Katarski komitet za Savez civilizacija putem Ambasade Bosne i Hercegovine u Dohi dostavili su informaciju o dodjeli Međunarodne nagrade Katara za dijalog civilizacija za akademsku 2017/2018. godinu. Nagrade će se dodijeliti za najbolje istraživačke radove na istraživačke teme. Radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. aprila 2018. godine na sljedeću e-mail adresu: csis-worldhiwar@qu.edu.qa