Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio implementaciju OJS (Open Journal Systems) platforme

Filozofski fakultet

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je implementaciju OJS (Open Journal Systems) platforme. OJS platforma osigurava transparentno poslovanje izdavačke djelatnosti, garantira sigurnost recenzije, omogućava bolju „vidljivost” časopisa i nudi brojne mogućnosti koje do sada nismo imali. Projekat je realiziran saradnjom Biblioteke, Službe za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo i Službe za IT-podršku.

Na platformi se trenutno nalaze dva časopisa: Radovi Filozofskog fakulteta i Radovi Filozofskog fakulteta (historija, historija umjetnosti o arheologiji). Napominjemo da  je za sada aktivan samo časopis Radovi Filozofskog fakulteta.

Realizacijom ovog projekta ostvarili smo veću „vidljivost” naših časopisa i otvorili niz novih mogućosti za indeksiranje u različitim bazama podataka. Ovaj projekat je još jedna potvrda da je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu spreman ići u korak sa savremenim tehnologijama koje čine naučnoistraživački rad ove institucije „vidljivijim” u akademskoj zajednici.

Više na linku: www.ejournals.ff.unsa.ba