Delegacija Fakulteta za upravu u posjeti Univerzitetu Tor Vergata u Rimu

Delegacija Fakulteta za upravu u posjeti Univerzitetu Tor Vergata u Rimu

Nakon poziva kolega sa Univerziteta Tor Vergata u Rimu u utorak 11. juna 2019. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta navedenog univerziteta upriličen je radni sastanak sa delegacijom Fakulteta za upravu, koju su činili doc. dr. Emir Tahirović i doc. dr. Amel Delić.
Tom prilikom dogovoreno je više oblika saradnje od kojih je prvi uzimanje učešća na međunarodnoj konferenciji za administraciju, menadžment i socijalne nauke (ICAMSS) u septembru 2019. u organizaciji Fakulteta za upravu. Ključni govornik na međunarodnoj konferenciji bit će etablirani stručnjak iz oblasti javnih nabavki, svjetski poznato ime, prof. dr. Gustavo Piga. 
Također, dogovoreni su i koraci u pravcu razmjene studenata i nastavnog osoblja između Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta Tor Vergata u Rimu.
Ostvarivanju ove saradnje prethodio je Protokol o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Tor Vergata u Rimu.