11. juli – Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

Srebrenica

U srijedu 11. jula 2018. godine obilježava se 23. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, „sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija“, i ukop identificiranih žrtava genocida iz jula 1995. godine.

Pored brojnih delegacija koje su najavile svoj dolazak u Potočare 11. jula 2018. godine,  obilježavanju 23. godišnjice genocida u Srebrenici prisustvovat će i predstavnici Univerziteta u Sarajevu: rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektor prof. dr. Elvir Čizmić, te nastavnici, saradnici i studenti Univerziteta.