O Univerzitetu

Upravni odbor

Upravni odbor je kolegijalni organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta u Sarajevu.

Sastav Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2013-2017. godina


Dr. Mevludin Mekić, predsjednik

Prof. dr. Mehmed Jahić, član 

Prof. dr. Velija Katica, član

Sifet Kukuruz, dipl. iur., član 

Mr. Azemina Njuhović, član

Prof. dr. Munir Talović, član 

Osman Topčagić, član

Sandra Začinović, član 

Prof. dr. Almedina Zuko, član