Univerzitet u Sarajevu

Poziv za prijavu na poziciju mladog istraživača/doktoranta u okviru MSCA ITN MaMI

Horizon 2020

Slovenačka kompanija Kolektor Group objavila je poziv za prijavu na poziciju mladog istraživača/doktoranta u okviru Marija Sklodovska-Kiri ITN projekta (Innovative Training Network) pod nazivom MaMI. 

Planirani angažman istraživača trajao bi 36 mjeseci u kompaniji Kolektor Group u Sloveniji, a bio bi dio mreže od 15 doktoranata sa različitih univerziteta, instituta i kompanija širom Evrope. 

MaMi mrežu čini šest istraživačkih timova iz Francuske, Njemačke, Irske, Latvije, Slovenije i Španije uključenih u istraživanja u oblasti magnetizma i fluidike.

Detaljan opis posla, informacije o uslovima i načinu prijave dostupni su na:

Rok za prijavu je 30. 06. 2018. godine.

H2020    MSCA