Katolički bogoslovni fakultet

NATJEČAJ za izbor - napredovanje u akademsko zvanje izvanrednog profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Katolički bogoslovni fakultet

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članka 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu, članka 38. i 92. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, Odluke Fakultetskog vijeća ur. broj: 1-694/2018 od 3. prosinca 2018. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1101-88/18 od 19. 12. 2018., Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor - napredovanje u akademsko zvanje izvanrednog profesora na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu