Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i saradnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 07.12.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 19.12.2018. godine i člana 201. Statuta Univerzitata u Sarajevu, raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika i saradnika na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu