Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

KONKURS za izbor nastavnika na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu Odluka Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4982/17 od 15. 11. 2017. godine i Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa broj: 01-8182/17 od 29. 11. 2017. godine, raspisuje se:

KONKURS
za izbor nastavnika na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja
Univerziteta u Sarajevu