Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/505 od 23. 11. 2018. godine, 02-01/530 i 02-01/547 od 10 12. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1101-58/18  od 19. 12. 2018. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor