Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluka Vijeća Fakulteta br.: 02-16-75-3/20 i 02-16-82-3/20 od 20.01.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-3-63/20 od 26.02.2020. godine, raspisuje se 

K O N K U R S 
za izbor akademskog osoblja

  1. Oblast Kliničke nauke veterinarske medicine - 1 izvršilac - nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme
  2. Oblast Zdravstvena zaštita životinja - 1 izvršilac - nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme.