Prirodno-matematički fakultet

JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Prirodno-matematički fakultet

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Zmaja od Bosne 33-35, Sarajevo
website: www.pmf.unsa.ba

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-8805-21/19 od 14.03.2019. godine, Odluke Rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-1180/19 od 12.02.2019. godine i Odluke Dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/01-199/7-2019 od 01.04.2019. godine,  raspisuje se
  
JAVNI OGLAS/KONKURS
za prijem u radni odnos na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme