Istraživanje i saradnja

MEVLANA

mevlana_logo

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU

Ime programa je inspirirano Muhammedom Celaleddinom koji je rođen 1207. godine u Belh Horasanu (danas na granici sa Afganistanom). Ime Mevlana koristili su sultan Veled, Sems-i Tebrizi i njegovi sljedbenici i univerzalni je simbol identifikacije sa njim. Ljudima sa Zapada poznat je kao Rumi.

 • Cilj programa „Mevlana“ je razmjena nastavnika i studenata sa turskih obrazovnih institucija i visokoškolskih institucija drugih zemalja.
 • Program uključuje sve svjetske visokoškolske ustanove.
 • Studenti mogu biti na razmjeni jedan semestar. U slučaju da student dobije stipendiju za jedan semestar i uspješno ga završi, može produžiti studij i za drugi semestar o svom trošku, što obavezno mora prethodno provjeriti na univerzitetu domaćinu. 
 • Nastavno osoblje na razmjeni može držati predavanja minimalno dvije sedmice, a maksimalno tri mjeseca.
 • Nastavno osoblje i studenti iz svake zemlje mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ na visokoškolskim ustanovama u Turskoj s namjerom da drže predavanja ili studiraju.
 • U okviru programa razmjene „Mevlana“ student može biti stipendiran samo jedanput tokom svog univerzitetskog obrazovanja i prijaviti se na bilo koji od tri ciklusa. 
 • Nastavno osoblje može učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ samo jedanput u toku akademske godine. 

RAZMJENA STUDENATA

Kako aplicirati?

 • Pratiti kada se raspiše konkurs.
 • Popuniti formular koji se nalazi na web stranici https://mevlana.yok.gov.tr ili na web stranici univerziteta na koji želite aplicirati.

Koliko traje razmjena?

 • Studenti mogu biti na razmjeni najmanje jedan, a najviše dva semestra. Period trajanja semestra može biti različit u pojedinim obrazovnim sistemima, ali program razmjene ne može trajati duže od jedne akademske godine. 

Da li studenti ponavljaju kurseve/semestre na matičnoj instituciji?

 • Ukoliko pohađaju kurseve/semestre unaprijed dogovorene i usaglašene protokolom o učenju, studenti ne ponavljaju kurseve/semestre na matičnoj instituciji.

Studenti koji odlaze u Tursku:

 • Studenti dobijaju stipendiju u skladu sa iznosom koji odredi Izvršni odbor Vijeća za visoko obrazovanje Turske za akademsku 2018/2019. godinu. Studenti sami snose putne troškove.
 • 80% školarine studentima se isplaćuje mjesečno, a ostatak pod uvjetom da uspješno steknu sve potrebne bodove i ispune sve obaveze. U slučaju da su dodijeljena sredstva nedovoljna, studenti mogu koristiti vlastita sredstva ili mogu dobiti posebne stipendije, što je u skladu sa drugim uvjetima ovog programa.
 • Na Konkurs se mogu prijaviti samo redovni studenti Univerziteta u Sarajevu.
 • Za akademsku 2018/2019. godinu odobrena je stipendija u iznosu od 1000 turskih lira.

Školarina:

 • U okviru programa razmjene student ne plaća školarinu instituciji domaćinu nego nastavlja plaćati matičnoj instituciji. 
 • Student ne plaća dodatne takse na instituciji domaćinu unutar programa razmjene. 
 • Institucije visokog obrazovanja u potpunosti osiguravaju priznavanje obrazovnih aktivnosti. 

RAZMJENA NASTAVNIKA I ISTRAŽIVAČA

Nastavnici i istraživači zaposleni na visokoškolskim ustanovama u Turskoj ili inozemstvu mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ pod uvjetom da je potpisan protokol o razmjeni u okviru programa „Mevlana“. Ovaj program razmjene uključuje obrazovne aktivnosti na instituciji domaćinu u trajanju od šest sati sedmično ili recipročno kada je riječ o učešću u projektima, radionicama i istraživanju.

Asistenti istraživača ne mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“. 

Trajanje razmjene i obaveze:

 • Nastavno osoblje može učestvovati u programu razmjene najmanje dvije sedmice, a najviše tri mjeseca. 

Uslovi za nastavno osoblje:

 • U okviru programa razmjene „Mevlana“ pokrivaju se putni troškovi i dnevnice za nastavno osoblje iz Turske ili inozemstva, a u skladu sa iznosima navedenim u Travel Expense Law br. 6245 i članu 10. Zakona br. 2547.
 • CHE Executive Board je ovlašten da odredi dodatne takse prema zemljama i zvanjima.
 • Propisani iznos stipendija zavisi od zvanja, a iznos za akademsku 2018/2019. za profesore, vanredne profesore i docente je 50 turskih lira, a za ostalo osoblje od 40 turskih lira. Putni troškovi priznaju se u maksimalnom iznosu od 2500 turskih lira. 

DODATNE INFORMACIJE:

Sve informacije na engleskom jeziku o programu razmjene „Mevlana“ mogu se naći na web stranici Vijeća za visoko obrazovanje: 
 

The Council of Higher Education
Academic Exchange Programmes Unit
Mevlana Exchange Programme Coordinating Office
06539 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE
Tel. 0312.298.79.74/75/76/77
Fax. 0312.298.72.13
mevlana@yok.gov.tr
www.yok.gov.tr/en/web/mevlana


MEVLANA PROTOKOLI O SARADNJI

Univerzitet u Sarajevu ima potpisane protokole u okviru programa razmjene „Mevlana“ sa sljedećim univerzitetima i sa svakim od njih definirane oblasti i broj učesnika u razmjeni (kvote).

Br.

Grad:

Univerzitet:

Web:

Datum potpisivanja:

Trajanje

 

1.

Jedrene

Trakijski univerzitet

www.trakya.edu.tr

27.01.2014.

do 2019.

 

2.

Bartin

Bartin univerzitet

www.bartin.edu.ba

mart 2018.

do 2023.

 

3.

Bursa

Uludag univerzitet

www.uludag.edu.tr

27.03.2015.

do 2019.

 

4.

Diyanbakir

Dicle univerzitet

www.dicle.edu.tr

01.03.2015

do 2020.

 

5.

Kutahya

Dumlupinar univerzitet

www.dpu.edu.tr

29.12.2014

do 2019.

 

6.

Istanbul

Marmara univerzitet

www.marmara.edu.tr

07.04.2015.

do 2020.

 

7.

Afyonkarahisar

Afyon Kocatepe univerzitet

www.aku.edu.tr

01.02.2016.

do 2021.

 

8.

Antalya

Akdenize univerzitet

www.akdeniz.edu.tr

10.02.2016.

do 2021.

 

9.

Kayseri

Erciyes univerzitet

www.erciyes.edu.tr

14.01.2016.

do 2021.

 

10.

Canakale

Canakkale Onsekiz Mart univerzitet

www.comu.edu.tr

01.03.2016.

do 2021.

 

11.

Kahramarmaras

Kahramarmaras Sotcu Imam univerzitet

www.ksu.edu.tr

02.03.2016.

do 2021.

 

12.

Gumushane

Gumushane univerzitet

www.gumushane.edu.tr

29.04.2016.

do 2019.

 

13.

Karaman

Karamanogly Mehmetbey univerzitet

www.kmu.edu.tr

26.04.2018.

do 2022.

 

 

KVOTE

1.Univerzitet „Ondokuz Mayis“ (OMU), Samsun
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika: 
za studente 
za osoblje 


2.Univerzitet Trakya, Jedrene
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika: 
za studente 
za osoblje 


3.Univerzitet u Bartinu, Bartin (samo za Fakultet sporta i tjelesnog odgoja)
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika: 
za studente 
za osoblje 


4.Univerzitet Dicle, Dijarbakir
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika: 
za studente 
za osoblje 


5.Univerzitet Dumlupinar, Kutahya
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika: 
za studente 
za osoblje 


6.Tehnički univerzitet Karadeniz, Trabzon (samo za Fakultet sporta i tjelesnog odgoja)
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika: 
za studente 
za osoblje 


7.Univerzitet Kirkkale, Kirikkale 
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika: 
za studente  i osoblje

8.Univerzitet Uludag, Bursa
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika: 
za studente
za osoblje

9.Univerzitet Marmara, Istanbul
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika: 
za studente
za osoblje

10.Univerzitet Afyon, Afyonkarahisar
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika:
za osoblje

11.Univerzitet Akdeniz, Antalya
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika:
za studente
za osoblje

12. Univerzitet Erciyes, Kayseri
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika:
za studente
za osoblje

13. Univerzitet Canakkale Onsekiz Mart,Canakkale
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika:
za studente
za osoblje

14. Univerzitet Kahramarmaras Sotcu Imam, Kahramarmaras
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika:
za studente
za osoblje

15. Univerzitet Izmir Katib Celebi, Izmir 
Informacije o oblastima i mogućem broju učesnika:
za studente
za osoblje