Istraživanje i saradnja

Fondovi

Podrška aplikantima na H2020, COST i EUREKA projekte

Ministarstvo civilnih poslova BiH na godišnjem nivou objavljuje Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2017. godinu.

Kroz ovaj javni konkurs dodjeljuju se sredstva za sufinansiranje naučnoistraživačkih institucija i drugih fizičkih i pravnih lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima Horizont 2020, COST i EUREKA.

Poziv za 2017. godinu objavljen je na

http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=8417&langTag=bs-BA.

Fondovi Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke:

Podrška za podsticaj naučnoistraživačkom radu u FBiH – FMON na godišnjem nivou dodjeljuje sredstva za NI/IR projekte javnih naučnoistraživačkih institucija putem javnog konkursa. Rezultate konkursa za Univerzitet u Sarajevu za 2017. godinu možete naći u sekciji obavještenja.

Podrška institucijama nauke od značaja za FBiH – FMON kroz ugovore dodjeljuje sredstva za javne univerzitete koja se zatim na Univerzitetu u Sarajevu raspodjeljuju putem Internog poziva