Novosti i događaji

Događaji

09
Nov
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
08
Nov
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Kampus Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo
08
Nov
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
07
Nov
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo
07
Nov
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
05
Nov
Katolički bogoslovni fakultet, Dvorana Pavla VI, Josipa Stadlera 5, Sarajevo
05
Nov