Seminar „Savremene metode i oblici podučavanja“

Erasmus+ projekat Re@WBC
Datum događaja
22
Feb
Mjesto događaja
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Rektorat Univerziteta u Sarajevu organizira seminar pod nazivom Savremene metode i oblici podučavanja, koji će biti održan u četvrtak i petak 22. i 23. februara 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Seminar se organizira u okviru Erasmus+ projekta Re@WBC Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju za napredak i razvoj regiona ZB (Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region) u kojem učestvuje Univerzitet u Sarajevu, a u cilju unapređenja vještina nastavnog rada mladih nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu koji su na početku svojih akademskih karijera. 

Seminar je namijenjen asistentima, višim asistentima i docentima Univerziteta u Sarajevu kao i svim drugim nastavnicima koji žele usavršiti svoje nastavne vještine.