Predavanje „Tehnike ekološke gradnje – iskustva Tehničkog univerziteta u Beču”

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Datum događaja
20
Maj
Mjesto događaja
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu

U okviru naučno-tehnološke saradnje Austrije i Bosne i Hercegovine Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu zajedno sa Tehničkim univerzitetom u Beču realizira projekat pod naslovom „Good Practice in Urban Landscape and Urban Agriculture”.  
U okviru projektnih aktivnosti od 20. do 22. maja 2019. godine bit će realizirana prva posjeta istraživača sa Tehničkog univerziteta u Beču. Tim povodom će 20. maja 2019. godine u 10:30 u sali za sjednice Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu biti upriličeno predavanje o temi „Tehnike ekološke gradnje – iskustva Tehničkog univerziteta u Beču”, a predavačica će biti prof. dr. Azra Korjenić, koordinatorica projekta Tehničkog univerziteta u Beču.