Otvorenje prvog Centra za podršku poduzetnicama u Bosni i Hercegovini

Otvorenje prvog Centra za podršku poduzetnicama u Bosni i Hercegovini
Datum događaja
03
Jul
Mjesto događaja
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Women in Business – 
projekat osnaživanja ženskog poduzetništva na 
Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu će od 2. do 4. jula 2019. biti održan niz sastanaka i događaja u okviru projekta „Women in Business“, koji se finansira sredstvima Dunavskog transnacionalnog programa IPA. Glavni cilj projekta „Women in Business“ je ohrabriti mlade žene dunavske regije koje imaju ideju ili žele postati preduzetnice da pokrenu vlastiti biznis i ostvare tržišni uspjeh. Ovaj trodnevni događaj će obilježiti nekoliko aktivnosti od kojih je najznačajnija otvorenje prvog Centra za podršku poduzetnicama u Bosni i Hercegovini. 
 
Otvorenje Centra, smještenog na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, potpomognuto je sredstvima IPA fondova, ali također realizirano kroz partnerstvo sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC), u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Otvorenje će biti popraćeno predstavljanjem publikacije „Žensko poduzetništvo – pregled stanja i preporuke za budućnost“, koja je nastala kao rezultat istraživanja u okviru projekta „Women in Business“. Publikacija će biti dostupna u štampanoj verziji besplatno svim prisutnima, a naknadno će biti distribuirana studentima, partnerima i drugim zainteresiranim licima. Naime, kroz ovu publikaciju identificirane su potrebe i barijere sa kojima se suočavaju mlade poduzetnice, te kao takva publikacija može pomoći u unapređenju i usklađivanju politika sa poduzetničkim potrebama mladih žena.  

Također, prilikom otvorenja Centra bit će predstavljena kampanja pod nazivom „Žene su iste kao muškarci, samo manje vrijedne“, čiji je idejni tvorac Projekat zapošljavanja mladih (YEP), a realizira se uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova. Kampanja ima za cilj ukazati na problem kako rodnih stereotipa sa kojima se žene susreću i zbog čega je njihova uloga u društvu nerijetko svedena na „tradicionalnu“ ulogu žene ali i problem nedovoljnog učešća žena na tržištu rada zbog prepreka koje su vrlo često rezultat upravo rodnih stereotipa.

„Women in Business“ projekat je sufinansiran iz EU fondova pod Dunavskim transnacionalnim programom INTERREG 2014–2020. Vodeći partner projekta je Regionalna agencija za poduzetništvo i inovacije Varna iz Bugarske, a partner iz BiH je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. U projektu učestvuju i predstavnici iz Hrvatske, Slovenije, Moldavije, Austrije, Njemačke, Bugarske, Rumunije i Mađarske. 

Najznačajniji događaj za javnost u okviru serije sastanaka u Sarajevu je otvorenje Centra za podršku poduzetnicama, koje će biti održano u srijedu 3. jula 2019. u 14 sati, na 3. spratu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prilikom otvorenja svima će biti dostupna publikacija.